Menu Zavřeno

Dopravní značení Šůs

Zaměřujeme se na vodorovné dopravní značení (značení ve městech a firmách)

  • přechody pro chodce
  • parkovací místa (i očíslované)
  • šipky, jiné symboly a nápisy (invalida, pozor děti, náklaďák, nápis STOP, nápis DĚTI atd.)
  • křižovatky, cyklostezky, hřiště apod.
  • rozměření a naznačení po výspravách vozovky

Svislé dopravní značení
(značky z pozinkovaného plechu, lisované s dvojitým ohybem, reflexní folie tř.1 – typ ZNL – 1)

  • zabetonování patky
  • osazení a montáž dopravních značek a zrcadel
  • umístění značek na sloupy veřejného osvětlení